Lớp học:

GREETINGS

She /ʃiː/

pronoun

cô ấy, cô ta (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

She is a child. (Cô ấy là một đứa trẻ.)