Lớp học:

AFTER SCHOOL

anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/

noun

ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm

Her group is rehearsing a play for the school anniversary celebration (Đội của cô đang điễn tập một vở kịch cho buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường)