Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

bad /bæd/

adjective

nặng, trầm trọng, nghiêm trọng

A boy has a bad cut on his leg. (Một cậu bé bị vết đứt nghiêm trọng ở chân.)