Lớp học:

THINGS I DO

boy /bɔɪ/

noun

con trai

Do boys play soccer? (Các bạn trai có chơi bóng đá không?)