Lớp học:

OUT AND ABOUT

businessman /ˈbɪznəsmæn/

noun

thương gia, doanh nhân

Mr. Ha is a businessman. (Ông Hà là một doanh nhân.)