Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

cut /kʌt/

noun

vết đứt, vết cắt, vết mổ, sự cắt

A boy has a bad cut on his leg. (Một cậu bé bị vết đứt nghiêm trọng ở chân.)