Lớp học:

OUT AND ABOUT

drive /draɪv/

verb

đi xe, chạy xe, lái xe, lái xe đưa đi

I am driving my car (Tôi đang lái xe hơi)