Lớp học:

THE ENVIRONMENT

dump /dʌmp/

noun

bãi đổ, nơi chứa

I’m going to clean out my room and take everything I don’t want to the dump. (Tôi sẽ dọn dẹp phòng của mình và bỏ những thứ tôi không cần ra bãi rác.)