Lớp học:

THINGS I DO

football /ˈfʊtbɔːl/

noun

môn bóng đá

He plays football (Anh ấy chơi bóng đá)