Lớp học:

THINGS I DO

girl /ɡɜːl/

noun

con gái

Do girls plays soccer? (Các bạn nữ có chơi bóng đá không?)