Lớp học:

STUDY HABITS

habit /ˈhæbɪt/

noun

thói quen, tập quán

What is your study habits? (Thói quen học tập của bạn là gì?)