Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

impress /ɪmˈpres/

verb

gây ấn tượng, làm cảm động, làm cảm kích

Tien tried to impress her father. (Tiên cố gắng gây ấn tượng với bố cô ấy.)