Lớp học:

BACK TO SCHOOL

lunch room /lʌn(t)ʃ/ /ruːm/

noun phrase

phòng ăn trưa

I’m going to the lunch room. (Tôi đang đi đến phòng ăn trưa)