Lớp học:

AFTER SCHOOL

maybe /ˈmeɪbi/

adverb

có thể, có lẽ

Yes, maybe I will come (Ừ, có thể mình sẽ đi đấy)