Lớp học:

YOUR HOUSE

old /oʊld/

adjective

già, lâu đời, cũ kỹ, cổ kính, cổ thụ

Is it the old house? (Nó có phải là một căn nhà cũ không?)