Lớp học:

WORK AND PLAY

pleasure /ˈpleʒə(r)/

noun

sự vinh hạnh, niềm vui thích, điều thú vị

"Thanks for your help." - "It’s my pleasure". ("Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ."- "Rất vinh hạnh".)