Lớp học:

COMPUTERS

plug /plʌɡ/

noun

phích cắm

Has the plug come out of the socket? (Có phải phích cắm bị rút ra khỏi ổ không?)