Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

recreation /ˌriːkriˈeɪʃn/

noun

sự nghỉ ngơi, sự nghỉ dưỡng, sự giải trí

The girls went to see areas for recreation. (Những cô gái đã đến những khu nghỉ dưỡng.)