Lớp học:

LET'S EAT!

salad /’sæləd/

noun

món xa-lát, rau trộn

She made cucumber salad with some onions. (Cô ấy làm món deo leo trộn với hành tây.)