Lớp học:

AT HOME

sister /ˈsɪstə(r)/

noun

chị/ em gái

She is my sister (Cô ấy là chị/em gái của tôi)