Lớp học:

STAYING HEALTHY

smell /smel/

verb

ngửi, ngửi thấy, có mùi

I smell the noodles at a store. (Tôi ngửi thấy mùi mì ở cửa hàng.)