Lớp học:

THINGS I DO

soccer /ˈsɒkə(r)/

noun

môn bóng đá

We play soccer (Chúng tôi chơi bóng đá)