Lớp học:

LET'S EAT!

soy /’sɔi/

noun

đậu nành, đậu tương

Tofu is made from soy beans. (Đậu hủ được làm từ hạt đậu nành)