Lớp học:

THE ENVIRONMENT

spray /spreɪ/

verb

phun, xịt, bơm, xì

Farmers is spraying pesticide to protect their crops. (Những người nông dân đang phun thuốc trừ sâu để bảo vệ vụ mùa của họ.)