Lớp học:

AFTER SCHOOL

sun /sʌn/

noun

mặt trời, ánh mặt trời, ánh nắng

Play games in the sun (Chơi trò chơi dưới ánh mặt trời)