Lớp học:

OUT AND ABOUT

up /ʌp/

adverb

lên, ở trên, lên trên

Up to the sky (Vút lên trời)