Lớp học:

OUT AND ABOUT

video /ˈvɪdioʊ/

noun

vi-đê-ô, truyền hình

I am playing video games. (Tôi đang chơi trò chơi điện tử.)