Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

worship /ˈwɜːʃɪp/

noun

sự thờ cúng, sự tôn sùng, sự tôn kính

The girls went to see a place of worship. (Những cô gái đã đến nơi để thờ cúng.)