Unit 5: THINGS I DO

Question and Answer: TIME (Cách hỏi và trả lời về giờ giấc, thời gian)

Để hỏi và trả lời mấy giờ, ta dùng cấu trúc sau